Reklamace

  1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail) popř. do 14 dnů po obdržení zásilky ji může vrátit bez udání důvodu (zboží však musí být originálně zabaleno a nepoužito).
  2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.
  3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují) a odešle jej na adresu info@bmscompany.cz, nebo poštou na adresu:B.M.S., Bohemian Multi Servis s.r.o., V Kněžívce 204, 252 67 Tuchoměřice.
  4. V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 8,00 - 16,30 kontaktovat naši operátorku na tel. č: 602 363 441(2), popř. na e-mailové adrese: info@bmscompany.cz. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.
  5. BMS nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím v rozporu s nákupním řádem.